Twitter Facebook

Monique Duurvoort | MDDance i.s.m. Museum Perron Oost:

Buur(t)man duet voor een individu © Dephoid | Alexander van der Linden Dance Photography

Buur(t)man, duet voor een individu.

Een zwarte man van middelbare leeftijd reflecteert op zijn leven tot dusver. Als vertrekpunt hiervoor neemt hij de observatie van zijn directe en indirecte omgeving en de conclusies die hij hieruit trekt. In Buur(t)man begint ons hoofdpersonage zijn gevoelsmatige jarenlange onvermoeide pogingen tot aanpassing en integratie aan zijn omgeving en de hoop er geaccepteerd en in opgenomen te worden ter discussie te stellen. Hij begint zijn afhankelijk zijn van zijn omgeving en de verbondenheid ervan met zijn zelfbeeld onder de loep te nemen. Hoeveel tijd van zijn leven heeft hij besteed aan het creëren en presenteren van een beeld van hemzelf zoals zijn omgeving het graag ziet? En waarom heeft hij hier zoveel waarde aan gehecht? Waarom heeft hij nooit dezelfde moeite gedaan om voor zijn ‘echte’ zelf op te komen? Een confrontatie met het dramatische contrast van persoonlijke verwachtingen en (die van) een omgeving volgt.

Mini compilatie Buur(t)man, duet voor een individu

Concept installatie

Een mobiele installatie in de vorm van een hoofdtooi die een kruising van een kroon, een gewei, een mobile en een kooi/tralies verbeeldt:

Beide lichamen van de dansers die één personage vertegenwoordigen kunnen nooit (fysiek) samenkomen/één worden. De door de mobiele installatie veroorzaakte afstand en onderdelen waaruit deze bestaat, vertegenwoordigt ruis, chaos en afleiding (van perceptie) tussen verleden, heden en toekomst.

De mobiele installatie is een vaste, stilstaande constructie waarbinnen de lichamen van de dansers die het personage Buur(t)man vertegenwoordigen zich bewegen.


Kroon: om indruk (op de ander) te maken > status, macht, rijkdom, esthetisch beeld

Gewei: om indruk (op de ander) te maken > status/rangorde, verdedigingsmiddel

Mobile (als boven een wiegje): rustgevend, onschuldig, hypnotiserend, nieuwsgierig makend, vertrouwde omgeving

Kooi/tralies: als in gevangen/vast zitten wanneer dansers geknield zitten

Buur(t)man, duet voor een individu

Première

Juni 2019

Dansers

Rex Clemensia en Henry O'tawiah

Team

Concept, choreografie & installaties: Monique Duurvoort

Productie: Museum Perron Oost i.s.m. MDDance

Supervisie vanuit Museum Perron Oost: Dick Hauser

Bouw/uitvoering installaties: DBstyling

Techniek: Mitchell van Ommeren

Foto: Dephoid | Alexander van der Linden Dance Photography

Video: Roemfilm in opdracht van Monique Duurvoort | MDDance

Met speciale dank aan Anet Wilgenhof en Iris Vormgeving.

© 2024 Monique Duurvoort Dance