Twitter Facebook
Voorbij de witte denk- en doekaders - Monique Duurvoort / Theatermaker februari 2016

"Voorbij de witte denk- en doekaders", een artikel van Monique Duurvoort over haar ervaringen als 'gekleurde' danseres en maker in de wereld va de professionele dans in Nederland, geschreven voor de februari editie van Theatermaker

Monique Duurvoort, choreograaf en oud-danseres van Het Nationale Ballet, stelt terugkijkend vans waar ze als gekleurde maker zoals tegenaan loopt. En ze stelt ongemakkelijke vragen. 'Hoe kan ik mij als maker artistiek tot mijn volle potentie ontwikkelen, wanneer ik afhankelijk ben van de witte denk- en doekaders va het Nedetlandse professionele danscircuit?'

> Lees hier het hele artikel
Witte zwanen zwarte zwanen - Sander Hiskemöller / Theatermaker februari 2016

"Witte zwanen, zwarte zwanen", een artikel over 'kleur' in het ballet, van Sander Hiskemöller voor de februari editie van Theatermaker

Klassieke balletwaarden, gebrek aan rolmodellen, onbekendheid met het genre; het zijn slechts enkele van de mogelijke redenen waarom het ballet achterloop als het gaat om diversiteit. Wat is er aan de hand en wat moet er gebeuren?

> Lees het hele artikel hier
Tussen de wortels en de vleugels - Harriët Duurvoort / Theatermaker februari 2016

"Tussen de wortels en de vleugels", openingsstatement van Harriët Duurvoort voor de februari editie van Theatermaker

Niet alleen de termen 'multicultureel' en 'diversiteit' zijn sleets geraakt, de hele thematiek lijkt de theatersector weinig te kunnen prikkelen. Dat is vreemd en schadelijk, betoogt Harriët Duurvoort: culturele diversiteit is een wezenskenmerk van de huidige samenleving en het is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd om daar goed mee om te gaan. Meer dan ooit is het noodzakelijk om ruimte te maken voor makers met andere achtergronden, verhalen en perspectieven.

> Lees het hele artikel hier
Harriët Duurvoort © De Volkskrant

Artikel Harriët Duurvoort "Where Dutch racism lurks" in de New York Times & De Volkskrant

Journaliste en schrijfster Harriët Duurvoort schreef een artikel over het Sinterklaasfeest en de racistische elementen van de huidige Zwarte Piet figuur. Het artikel werd in December 2014 zowel in de New York Times als in de Volkskrant gepubliceerd.

Journalist and writer Harriët Duurvoort wrote an article on the annual Dutch national celebration of “Sinterklaas” and the racist elements of his Blackface companion “Zwarte Piet” (Black Pete). The article was published in December 2014 in both The New York Times and De Volkskrant (a Dutch Newspaper).

> Article in The New York Times
> Artikel in De Volkskrant
© 2024 Monique Duurvoort Dance