Twitter Facebook
Desta Deekman & Rex Clemensia | Whetted © Alexander van der Linden | MDDance

Context werk

In mijn werk maak ik veel gebruik van elementen uit diverse academische en hip hop/urban dansstijlen.

Mijn passie voor hip hop/urban dansstijlen komt voort uit een grote interesse en gevoel van herkenning die teruggaat naar de wortels ervan. Op een creatieve en expressieve manier wordt er uiting gegeven aan individuele en gemeenschappelijke gevoelens. Gevoelens die vaak zeer nauw samenhangen met – en voortkomen uit de sociaal maatschappelijke context van de makers/beoefenaars. Deze basis kan ik niet los zien van de uiteindelijke vorm die deze dansstijlen hebben. De sociaal maatschappelijke context is immers de voedingsbodem van deze dansstijlen en andere kunstuitingen uit de hip hop cultuur. Hieraan ontlenen zij hun expressie en emotionele lading.

Ik ben lange tijd in de overtuiging geweest dat ik voorstellingen wilde maken om bij te dragen aan de ontwikkeling van urban dans in theater en in de hoop via deze weg te kunnen bijdragen aan de uitbreiding van het culturele aanbod op de Nederlandse danspodia.

Langzaam maar zeker ben ik er achter gekomen dat mijn grootste motivatie om werk te maken voortkomt uit de behoefte een duidelijker referentiekader te creëren, waarin ik zowel mijn multiculturele (zwarte en witte) achtergrond, als ook mijn academische en urban dansachtergrond vertaald zie.

Ik heb een enorme behoefte om beter te kunnen begrijpen hoe achtergrond en geschiedenis onze houdingen en gedragingen in het heden beïnvloeden.

Als maker vind ik het van groot belang om te onderzoeken wat de invloeden van ons gedeeld cultureel erfgoed zijn (en in deze interpreteer ik ‘gedeeld cultureel erfgoed’ in de context van werelderfgoed wat voortkomt uit de geschiedenis van de zwarte diaspora).

Waar kom ik vandaan, wat is mijn geschiedenis, waar liggen mijn roots liggen en welke invloed hebben ze op mijn perceptie, leven en werk? Dit soort thema’s probeer ik te vertalen in mijn werk en zichtbaar maken en ontsluiten voor een multicultureel publiek.

Vanuit mijn persoonlijke als professionele dansachtergrond is de Afro Amerikaanse theaterdans een belangrijk referentiekader voor mij.

De vertaling van sociaal maatschappelijke en politieke thema’s naar een theatrale context zijn duidelijk zichtbaar en herkenbaar. In de ontstaansgeschiedenis van de Afro Amerikaanse theaterdans zijn talloze voorbeelden te vinden van de invloed van het gedeeld cultureel erfgoed. Niet alleen in de vorm, maar ook in het verhaal, het dansidioom, de context, het publiek en de beleving. Denk aan nalatenschap van kunstenaars als Katherine Dunham, Alvin Ailey, Artur Mitchell, Eleo Pomare, Ulysses Dove, maar ook het werk van Bill T. Jones, Rennie Harris, Jawole Zollar, Camille A. Brown, Kyle Abraham en Misty Copeland.

Mijn missie is het ontwikkelen van een soortgelijk, maar eigen referentiekader binnen de Nederlandse professionele podiumkunsten.

> Meer over Monique Duurvoort
> Meer over MDDance
© 2019 Monique Duurvoort Dance