Twitter Facebook
Desta Deekman & Rex Clemensia | Whetted © Alexander van der Linden | MDDance

Context werk

In mijn werk maak ik o.a. gebruik van elementen uit diverse dansstijlen, waaronder hiphop en academische dans.

Mijn passie voor hiphop dansstijlen komt voort uit een grote interesse en gevoel van herkenning die teruggaat naar de wortels ervan. Op een creatieve en expressieve manier wordt er uiting gegeven aan individuele en gemeenschappelijke gevoelens. Gevoelens die vaak zeer nauw samenhangen met – en voortkomen uit de sociaal maatschappelijke context van de makers/beoefenaars. Deze basis kan ik niet los zien van de uiteindelijke vorm die deze dansstijlen hebben. De sociaal maatschappelijke context is immers de voedingsbodem van deze dansstijlen en andere kunstuitingen uit de hiphop cultuur. Hieraan ontlenen zij hun expressie en emotionele lading.

Wat de academische dans betreft stel ik mij vanuit mijn achtergrond in het professionele klassieke ballet de vraag wat, vanuit een multiculturele identiteitsbeleving, de (persoonlijke) gevolgen zijn van het internaliseren van de dominante, veelal wit-/eurocentrische esthetiek van het klassieke ballet (welke op haar beurt weer aan de basis ligt van de westerse academische dans), en op wat voor manier dit algemene percepties/opvattingen over wat esthetisch goed/mooi/belangrijk/waardevol is en wat niet, beïnvloedt.

Ik ben lange tijd in de overtuiging geweest dat ik voorstellingen wilde maken om bij te dragen aan de ontwikkeling van Hip Hop dans in theater en in de hoop via deze weg te kunnen bijdragen aan de uitbreiding van het culturele aanbod op de Nederlandse danspodia.

Langzaam maar zeker ben ik er achter gekomen dat mijn grootste motivatie om werk te maken voortkomt uit de behoefte een duidelijker referentiekader te creëren, waarin ik zowel mijn multiculturele (zwarte en witte) achtergrond, als ook mijn academische en Hip Hop dansachtergrond vertaald zie.

Ik heb een enorme behoefte om beter te kunnen begrijpen hoe achtergrond en geschiedenis onze houdingen en gedragingen in het heden beïnvloeden.

Als maker vind ik het van groot belang om te onderzoeken wat de invloeden van ons gedeeld cultureel erfgoed zijn (en in deze interpreteer ik ‘gedeeld cultureel erfgoed’ in de context van werelderfgoed wat voortkomt uit de geschiedenis van de zwarte diaspora). Waar kom ik vandaan, wat is mijn geschiedenis, waar liggen mijn roots en welke invloed hebben ze op mijn perceptie, leven en werk?

Dit soort thema’s probeer ik te vertalen in mijn werk en zichtbaar maken en ontsluiten voor een multicultureel publiek.

Mijn missie is daarom het ontwikkelen van een eigen referentiekader binnen de Nederlandse professionele podiumkunsten. Niet alleen qua vorm, maar ook in het verhaal, het dansidioom, de context, het publiek en de beleving.

> Meer over Monique Duurvoort
> Meer over MDDance
© 2024 Monique Duurvoort Dance