Twitter Facebook

(for English scroll down)

Kunstproject & dansfilm Armazoen: het begin

Kunstproject & dansfilm Armazoen: het begin

In 2013 werd Afra Jonker van Boa Producties gevraagd om mee te werken aan het evenement KUnSTPLAATS dat op 4 en 5 mei in 2013 in Hoek van Holland gehouden zou worden. Het thema was ‘Vrijheid’. In dit jaar werd nationaal ook 150 jaar afschaffing slavernij herdacht.

Er moest een korte dansfilm komen die zou gaan reizen langs de kust van Nederland. Voor het vormgeven aan de artistieke invulling van dit idee werd ik kort daarop door Afra benaderd.

Uiteindelijk bleek het idee van het maken van een korte dansfilm langere tijd nodig te hebben om het concreet uitgewerkt te krijgen.. In 2018 besloten we een proefopname te maken om te kijken of we qua sfeer in de goede richting kwamen. Het Bijlmer Parktheater bood ons de mogelijkheid daar de opnames te doen.

We waren meer dan tevreden met het resultaat. Het zou echter nog enige tijd duren voordat we het gehele team én de middelen bij elkaar hadden verzameld om de film en haar vertoningstraject langs de zee daadwerkelijk te realiseren.

De aanloop naar het maken van dansfilm Armazoen die uiteindelijk ook nog onderdeel zou worden van het overkoepelende ‘Kunstproject Armazoen’ heeft daarmee bijna 10 jaar geduurd!

(for English scroll down)

-
Kunstproject & dansfilm Armazoen: het begin

Art Project & Dance Film Armazoen: The Beginning

In 2013, Afra Jonker from Boa Productions was asked to collaborate on the event KUnSTPLAATS, which was to be held on May 4th and 5th, 2013 in Hoek van Holland. The event theme was 'Freedom'. That year also marked the national commemoration of 150 years since the abolition of slavery.

There was a need for a short dance film that would travel along the coast of the Netherlands.

Shortly thereafter, Afra approached me to shape the artistic vision for this idea.

Ultimately, it turned out that the idea of creating a short dance film needed more time to be concretely developed.

In 2018, we decided to make a test recording to see if we were heading in the right direction in terms of atmosphere. The Bijlmer Parktheater provided us with the opportunity to do the recordings there.

Eventhough we were more than satisfied with the result, it would still take some time before we had assembled the entire team and resources to actually realize the film and its screening trajectory along the Dutch coast.

The lead-up to the making of the dance film Armazoen, which would eventually also become part of the overarching 'Art Project Armazoen', thus took us almost 10 years!

Proefedit Dansfilm Armazoen

© 2024 Monique Duurvoort Dance