Twitter Facebook
Laquelle D. Galdey | COPE © Alexander van der linden | MDDance

Algemene voorwaarden lessen, workshops, masterclasses & coaching Monique Duurvoort | MDDance

  • Het volgen van de lessen, workshops, masterclasses en/of coaching (individueel en in groepsverband) georganiseerd door Monique Duurvoort | MDDance geschiedt geheel op eigen risico.

  • Blessures en/of andere lichamelijke klachten moeten voorafgaand aan elke les, workshop en/of masterclass aan Monique Duurvoort | MDDance (en indien van toepassing, aan een externe docent) worden gemeld. Monique Duurvoort | MDDance (en indien van toepassing een externe docent) is/zijn niet aansprakelijk voor:

- ongevallen/blessures voor, tijdens en/of na een les, workshop, masterclass coaching en (indien van toepassing) presentatie;

- diefstal, verlies van, en/of schade aan persoonlijke eigendommen;

  • Het maken van foto en/of video opnames voor eigen gebruik is toegestaan. Echter, publicatie van foto- en/of videomateriaal op Internet (sociale media sites, websites etc.) en/of andere media is alleen toegestaan in overleg met de overige deelnemers van een les, workshop en/of masterclass, Monique Duurvoort | MDDance en (indien van toepassing) externe docenten;

  • In geval van ziekte van Monique Duurvoort wordt een vervangende docent geregeld. Indien dit niet lukt, wordt in gezamenlijk overleg met de deelnemers een vervangende les-, workshop-, master class en/of coachingsdatum en tijd gezocht.

  • In het geval van annulering van een les, workshop en/of masterclass door overmacht (bv. weersomstandigheden) wordt alles in werking gesteld om, in gezamenlijk overleg met de deelnemers, een vervangende les-, workshop- en/of masterclass datum en tijd in te plannen;

  • Op geen enkele studiovloer mogen scherpe voorwerpen worden gebruikt (i.v.m. mogelijke beschadiging van de balletvloer);

  • Op geen enkele studiovloer mag eten worden genuttigd;

  • Neem drinken mee in een flesje of bidon;

  • Studio's, kleed- en andere gebruiksruimtes dienen netjes achter te worden gelaten;

  • In het geval van tussentijdse beëindiging/opzegging door deelnemers blijven les-, workshop, masterclass- en/of coachingskosten verschuldigd. Restitutie van deze kosten is niet mogelijk.

© 2024 Monique Duurvoort Dance