Twitter Facebook
Junadry Leocaria & Laquelle D. Galdey | COPE © Alexander van der Linden | MDDance

Monique Duurvoort Dance (MDDance)

Sinds 2010 produceer ik mijn werk onder de stichting Monique Duurvoort Dance (MDDance).

Daarnaast worden er samenwerkingsverbanden met andere kunstenaars en organisaties aangegaan en (internationale) dansprojecten geïnitieerd.

Met MDDance verken ik diverse thema's rond culturele identiteit en achtergrond, zelfbeeld, gedeelde geschiedenis, culturele tegenstellingen en maatschappelijke spanningen. Vanuit mijn multiculturele achtergrond (Afro Nederlands) probeer ik mijn eigen waarneming (die wordt gevormd door persoonlijke ervaringen, in combinatie met gebeurtenissen en ervaringen die van generatie op generatie aan mij zijn doorgegeven) te analyseren en ter discussie te stellen. Dit vertaal ik in werk en presenteer hiermee mijn bevindingen m.b.t. actuele (maatschappelijke) vraagstukken.

Ik maakt gebruik van de artistieke zeggingskracht van Hip Hop, academische en andere dansvormen, om zo tot een (nieuwe) cross-over vorm te komen die mij in staat stelt mijzelf zo helder mogelijk uit te drukken.

> Context werk

Missie

De missie van MDDance is het (binnen de Nederlandse podiumkunsten/-programmering) zichtbaar(der) maken en delen van ervaring, beleving en perceptie van (Nederlandse) multiculturele identiteit en achtergrond in relatie tot de (huidige Westerse) maatschappij. Hiermee wil MDDance bijdragen aan een cultureel divers(er) theateraanbod/-tableau binnen de podiumkunsten.

Indien ik dit nodig acht zal ik met MDDance ervoor kiezen het gedeelde Nederlands cultureel erfgoed, in de context van werelderfgoed wat voortkomt uit de zwarte diaspora, als vertrekpunt te nemen voor het doen van onderzoek en het creëren van werk.

Met mijn eigen multiculturele, Afro-Westerse achtergrond als basis, worden op verschillende manieren vorm, verhaal, dansidioom, context, publiek en beleving in relatie tot Afro-Westerse achtergrond onderzocht en uitgewerkt.

Visie

Met MDDance streef ik naar het ontwikkelen van een artistiek product waarbij het doen van onderzoek naar – en het verkennen van vraagstukken rond thema’s als culturele identiteit, achtergrond, identiteitsvorming, zelfbeeld, gezamenlijke geschiedenis, postkoloniaal discours, het vertrekpunt vormen/centraal staan. Dit gebeurt d.m.v.:

  • Het onderzoeken, analyseren en ter discussie stellen van (eigen) waarnemingen, gevormd door (persoonlijke) ervaringen;

  • Het onderzoeken, analyseren en ter discussie stellen van gebeurtenissen en ervaringen die van generatie op generatie zijn/worden doorgegeven;

  • Het onderzoeken, analyseren en ter discussie stellen van hetgeen dat verleden heden en toekomst met elkaar verbindt.

-

Monique Duurvoort | MDDance

© 2024 Monique Duurvoort Dance