Twitter Facebook
Heinde en ver

HEINDE EN VER

Verlangen om te weten - voorbij het oppervlak - verlangen om af te dwalen naar de wortels - om te kennen - te begrijpen - te erkennen - verlangen om te zijn - verlangen naar thuis zijn - verlangen naar thuis voelen - verlangen naar deel uitmaken van - verlangen naar erbij horen - verlangen naar evenwicht - verlangen naar familie, familiebanden, familiegeschiedenis, een stamboom, traditie - verlangen naar naar gelijkwaardigheid, balans

...niet langer te hoeven uitleggen.

Met de installatie Heinde en ver onderzoek ik de zwart-witte familielijn van mijn moeders kant, en leg deze in mijn installatie voor LANGSTME, de derde triënnale van Beetsterzwaag georganiseerd door Kunsthuis SYB, ter vergelijking naast elkaar.

Vanuit een observatie van algemene opvattingen over het belang van en waardering voor zaken als familie, (familie)geschiedenis en traditie, en als optelsom daarvan een perceptie van (culturele) identiteit, probeert ik inzicht te krijgen waarom dit voor mijn ene familielijn-vertakking zwaarwegender, belangrijker en vanzelfsprekender lijkt te worden gevonden dan voor mijn andere en hoe dit de manier hoe ik naar mezelf kijk beïnvloedt.

Hoe ontwikkelt je zelfbeeld zich wanneer de achtergronden die jou hebben voortgebracht en de plekken waar je vandaan komt zich niet op een gelijkwaardige manier tot elkaar verhouden? En wat geef je (bewust/onbewust) door aan de generatie(s) na jou?

Op voordragen van Petra Ponte lever ik deze bijdrage aan LANGSTME. Al jaren werken wij vanuit vriendschap als een vorm van solidariteit zoals Céline Condorelli dit schetst. Tijdens de residentie van Petra in SYB in 2019 brachten wij een aantal dagen samen door zoekend naar sporen van mijn (deels onbekende) familiegeschiedenis.

Heinde en ver

September 2021

Locatie: Kunsthuis SYB, Kunsthuis SYB, Hoofdstraat 70, 9244 CP Beetsterzwaag

> Klik hier voor info over het gehele programma en kaartverkoop

* In het verlengde van de installatie Heinde en ver nodigen Petra Ponte en ik je op zondag 12 september uit in de tuin van Kunsthuis SYB voor het programmaonderdeel "Wie wat bewaart, die heeft wat?" een open gesprek over herinneren, verzamelen en bewaren en wat dat kan betekenen.

"Wie wat bewaart die heeft wat". Op het eerste oog wellicht een onschuldig spreekwoord. Maar als het voorbij een individueel bewaren gaat lijkt de onschuld snel verdwenen.

De vraag wat is en wordt bewaard en door wie wordt complex zodra je archieven induikt. Wat wel en niet een geschiedenis is ingeschreven is onlosmakelijk verbonden met status, met macht. Dat iets überhaupt wordt opgeschreven is een bewuste keuze (geweest) en dat geldt evenzeer, zo niet nog meer, voor het al dan niet bewaren daarvan.

Wie, wat en hoe archieven/bronnen zijn opgesteld beïnvloedt het hier en nu, wat we wel en niet (kunnen) weten, bevestigen of verzwijgen (affirming or silencing). Wat zeggen stiltes in archieven? Over je verbonden (kunnen) voelen? Met een plek, een geschiedenis...?

Met speciale dank aan:

Eva Nijman van Zanten

Petra Ponte

Iris Vormgeving: Bart, Sam en Piet

Hilde Metsaars

Abeltje Veldkamp

© 2024 Monique Duurvoort Dance