Twitter Facebook

(for English scroll down)

Kunstproject Armazoen: naar Gent

Naar Gent

In augustus 2022 vertrokken Afra en ik voor een paar dagen naar Gent (België). We gingen het originele logboek van het slavenschip Het Hof van Zeeland bekijken wat in de Universiteitsbibliotheek van Gent bewaard wordt.

Een aantal jaar eerder hadden we al een bezoek gebracht aan het Zeeuws Archief in Middelburg. We hadden toen een uitgebreid gesprek met Peter Sijnke, destijds archivaris bij het Zeeuws Archief over diverse onderdelen van het Zeeuws slavernijverleden. Hij was degene die ons wees op het scheepsjournaal van de allereerste slavenreis van het schip Het Hof van Zeeland.

Het Hof van Zeeland was onderdeel van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC). Deze onderneming legde zich in de tweede helft van de 18e eeuw toe op mensenhandel. Tussen 1732-1734 maakten ze met Het Hof van Zeeland de eerste trans-Atlantische slavenreis, de driehoeksreis tussen Nederland, Angola en Curaçao.

Het bezoek aan de Universiteitsbibliotheek in Gent was indrukwekkend. Het was zeer ontroerend om dit bijzondere archiefstuk, het dagboek waarin de allereerste slavenreis van dit fregat is vastgelegd, in ‘het echt’ te zien. Confronterend was helemaal om de alinea waarin o.a. de sprong overboord van de vijf slaafgemaakte vrouwen beschreven wordt te lezen. De beschrijving van dood van een van hen is de basis voor de dansfilm Armazoen (onderdeel van het grotere kunstproject) geworden.

-
Kunstproject Armazoen: naar Gent

To Ghent

In August 2022, Afra and I went to Ghent (Belgium) for a few days. We went to see the original ship’s log of the slave ship Het Hof van Zeeland, which is kept in the University Library of Ghent.

A few years earlier, we had already visited the Zeeland Archives in Middelburg. We had an extensive conversation with Peter Sijnke, who was then an archivist at the Zeeland Archives, about various aspects of Zeeland's slavery past. He was the one who pointed us to the ship's journal of the very first slave voyage of the ship "Het Hof van Zeeland".

Het Hof van Zeeland was part of the Middelburg Commercial Company (MCC). In the second half of the 18th century, this company focused on human trafficking. Between 1732 and 1734, they made the first transatlantic slave voyage with Het Hof van Zeeland, the triangular voyage between the Netherlands, Angola, and Curaçao.

The visit to the University Library in Ghent was impressive. It was very moving to see this special archival piece in person, the diary documenting the very first slave voyage of this frigate. It was particularly confronting to read the paragraph describing, among other things, the overboard jump of the five enslaved women. The description of the death of one of them became the basis for the dance film Armazoen (part of the larger art project).

© 2024 Monique Duurvoort Dance